Náš tým


Doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.

 

Odborná kvalifikace:

1988 - Lékařská fakulta UJEP Brno
1991 - I. atestace z všeobecné chirurgie – Brno
1996 - II. atestace z všeobecné chirurgie – Praha
2000 – Obhajoba disertace – Ph.D., Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita Brno
2006 – Habilitace – Lékařská fakulta Masarykova Univerzita Brno
2012 – Zvláštní odborná způsobilost – Onkochirurgie

Tuzemská odborná praxe:

1988 – 1993 Úrazová nemocnice v Brně
1993 – 2001 Bakešova chirurgická nemocnice Brno
2001 – dosud - Masarykův onkologický ústav Brno – Klinika operační onkologie
2007 – dosud - privátní chirurgická ambulance Brno, Charbulova 86

Zahraniční odborná praxe (týden a déle):
1992 - II. chirurgická klinika Linz (prof. Wayand)
1993 - University of Dundee (prof. Cuschieri)
1993 - McGill University, Montréal (prof. Mulder)
1993 - Harvard University, Boston (prof.Rattner)
1993 - University of New Mexico, Albuquerque (prof. Zucker)
1996 - University of Barcelona, III. chirurgická klinika (prof. Trias)
1998 - Memorial Sloan – Kettering Cancer Center, New York (prof. Brennan)

Vědecko – výzkumná praxe:
2002 – 2004 hlavní řešitel grantu IGA MZ ČR č. 7112-3 (Mapování lymfatik a biopsie sentinelové uzliny u kolorektálního karcinomu), spoluřešitel dalších 5 grantových projektů
2012 – dosud - člen oborové rady Onkologie LF MU
2001 – dosud (přerušeno 2007-2014) - člen Vědecké rady MOÚ Brno

Členství v odborných společnostech:
ČCHS - Česká chirurgická společnost
EAES – European Association for Endoscopic Surgery
IASG – International Association of Surgeons & Gastroenterologists

 

 


MUDr. Zdeněk Kaplan Ph.D.

 

Odborná kvalifikace:

1997 - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
1998 - Kurz estetické a plastické sutury
1999 - I.atestace z všeobecné chirurgie
2004 - Licence ČLK v oboru chirurgie
2004 - II. atestace z všeobecné chirurgie
2005 - obhajoba doktorandské disertace – Ph.D., Lékařská fakulta, MU Brno
2007 - Funkční licence endoskopických diagnostických a terapeutických metod
2011 - Certifikace hypnoterapeuta I. stupně
2013 - Certifikace autohypnoterapeuta a hypnoterapeuta II. stupně 
2013 - Certifikace terapeuta Fyziologické regulační medicíny
2014 - Diplom celoživotního vzdělávání lékařů
2016 - Atestace z všeobecného praktického lékařství
2023 - Diplom celoživotního vzdělávání lékařů

Tuzemská odborná praxe:
1997 - 2001 Bakešova chirurgická nemocnice Brno
2002 - 2013 Masarykův onkologický ústav Brno
2007 - Ambulantní chirurgie s.r.o.
2008 Klinika plastické chirurgie Riva

Zahraniční odborná praxe:
2006 - Hammersmith Hospital London

Odborná výuka:
2005 - lektor kurzu „Staplerové sutury“ pořádaných MOÚ s garancí ČLK
2007 - lektor kurzu „Implantace venózních portů” pořádaných MOÚ s garancí ČLK

Členství v odborných společnostech:
Česká lékařská komora
Česká chirurgická společnost ČLS JEP
Vědecko – výzkumná praxe:
Spoluřešitel grantu IGA MZ ČR 2003 – 2005

 

 

MUDr. Petr Vlček Ph.D.- proktologická ambulance

 

Vzdělání: 

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 1987

 

Lékařské zkoušky: 

1990 - Atestace z chirurgie I.st., 1997 - Atestace z chirurgie II.st., 2005 - ukončeno doktorandské studium PhD. (téma disertační práce – Syndrom obstruktivní defekace)

2014 Atestace z koloproktologie

 

Zahraniční stáže, pracovní činnost: 

1991-Paine – Hannover (všeobecná chirurgie)

1994-Dijon (laparoskopie,digestivní chirurgie)

1995-Senegal-lékař

1998-Kamerun-lékař

1999-Cleveland Clinic Foundation, Digestive Disease center( prof. Fazio,prof. Remzi,prof. 

         Ponsky)

2004-Donauspital Wien, (stimulace sakrálních nervů) prof. Rosen

2006-Evropská chirurgická škola Paříž (Kurz robotické chirurgie)

2007-Los Angeles, University of Southern California(Kurz  robotické chirurgie)

2008-Advanced Robotic Colorectal Robotic Course v rámci International School of Robotic 

         Surgery,Grosseto, Italy

2013 Dept of Colorectal Surgery, Mayo Clinic, USA.(prof. Larsen) –laparoskop.a 

         robot.resekce

2014 Karolinska Institut(pokročilý Ca rekta) prof. Holm

 

 

 

MUDr. Janka Machová

 

1979 - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
1987 - I. atestace z interního lékařství 
1993 - atestace z všeobecného praktického lékařství

Tuzemská odborná praxe:
1987-1993 Poliklinika Zahradníkova
1994- 2016 OSVČ
2016 Ave Surgeon s.r.o.   

Kurz:
Závodní lékař

 

MUDr. Šárka Kunzová Ph.D.

Odborná kvalifikace:

1997 – Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Všeobecné lékařství

2000 – I. atestace z psychiatrie

2011 – kurz Léčba závislosti na tabáku, ČLK

2011 - Česká škola klasické homeopatie

2013 – Registrovaná homeopatka České komory klasické homeopatie

2017 – obhajoba doktorandské disertace – Ph.D., Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

 

Tuzemská odborná a vědecko-výzkumná praxe:

1997 – 1998: Dětská psychiatrická léčebna Velká Bíteš

1998 – 2002: Psychiatrická nemocnice Brno

2009 – 2017: Ústav ochrany a podpory zdraví, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, postgraduální doktorské studium, obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

2013 – dosud:  FNUSA ICRC, projekt Kardiovize Brno 2030

2016 – hlavní řešitelka projektu č.. 10628 „Výživa a pohybová aktivnost u rodinných příslušníků pacientů hospitalizovaných pro kardiovaskulární onemocnění a možnosti jejich krátké intervence“, MZ ČR Národní program zdraví - projekty podpory zdraví

 

Členství v odborných společnostech:

Česká lékařská komora

Česká komora klasické homeopatie

 

 


Dana Javůrková – zdravotní sestra

 

Vzdělání:

- SZŠ Jaselská

- Pomaturitní specializační studium - NCO NZO Brno
- Pomaturitní specializační studium – úsek práce v endoskopických, bioptických a funkčních metodách vyšetření trávícího traktu - NCO NZO Brno
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu – registrovaná sestra

Kurzy:
- Komplexní péče o pacienta se stomií
- Problematika dezinfekce a sterilizace

Semináře:

- Paliativní medicína
- Problémy a léčba chronických ran
- Urgentní medicína
- Chirurgie zažívacího traktu
- Ošetřovatelská péče o pacienty s neurologickým onemocněním
- Implantace venozních portů
- Nemoci páteře a bolesti zad

 

MUDr. Karolína Filipová 

2020 - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Všeobecné lékařství

2021 - předatestační vzdělávání v oboru VPL

 

 

  Mgr. Jaroslava Fraňková - registrovaný fyzioterapeut

  Odborná kvalifikace:

  •   -ukončené studium oboru Klinická kineziologie a kinezioterapie na LF UP v Olomouci
  •   - 2006 – Kurz Bazální programy ve fyzioterapii – J. Čápová
  •   - 2006 – Kurz Základní principy metody R. Brunkow - PhDr. I. Špringrová PhD.
  •   - 2006 – Kurz Testování a trénink funkční dynamické stabilizace – PhDr. I. Špringrová PhD
  •   - 2007 – Kurz Páteř – vyšetření, diferenciální diagnostika a terapie - MUDr. Tichý Doc.

- 2007 – Kurz Dolní končetina – vyšetření, diferenciální diagnostika a terapie – MUDr. Tichý Doc.

- 2007 – Sportovní fyzioterapie a trénink, Mgr. Barbara Tuma

- 2007 – Aktivace pohybového systému v polohách vývojové kineziologie s využitím principů metody R. Brunkow – nástavbový kurz

- 2007 – Respirační fyzioterapie – základní – PaedDr. Libuše Smolíková

- 2007 – Komplexní léčba lymfedému, technika manuální mízní drenáže – Prof. MUDr. Karel Benda, DrSc

- 2008 - Pelvis – An Integrated Approach for Facilitating Change – Diane Lee, Physio Dubai 2008

- 2009 – Neurodynamic Appproach of the Neuromeningeal System: Science and Practice, Rachid El-Khoury, DO

- 2010 - S-E-T concept – Redcord (základní kurz A) – Mgr. D. Tomisová

- 2010 – Rehabilitační postupy u pacientů s poruchou vestibulárního aparátu – As. Mgr. O. Čakrt

- 2010 – Terapeutické využití kinesiotapu

- 2011 – Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému, E. Janíková

- 2011 - Musculoskeletal Physiotherapy of Lumbo-pelvic region, Tibor Boka

- 2012 - Selected Cervical Spine Disorders-cervicogenic Headache and Whiplash, Tibor Boka

- 2012 - Sensory integration

- 2012 - Saudi Physical Therapy Conference

- 2012 - Lumbopelvic motor control (Prof. Paul Hodges)

- 2013 – Dynamická Neuromuskulární Stabilizace A (DNS B v r. 2016)

- 2013 – Physical Therapy workshop in Neurology

- 2016 – Dry needling level 1

- 2016 – McKenzie technika A, B

 

Tuzemská odborná praxe:

Registrovaný fyzioterapeut, reg. č. 024-0094-2478

2004 – 2006 Centrum léčebné rehabilitace MUDr. A. Koukal s.r.o., Brno

2006 - 2007 Oddělení rehabilitace a fyzikálního lékařství, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno  

2009 – 2011 – Centrum léčebné rehabilitace MUDr. A. Koukal

2016 - současnost – Rehabilitace Budějovická, Žlutý kopec 7, Brno – částečný úvazek

Zahraniční odborná praxe:

2007 – 2009 Sultan Bin Abdulaziz Humanitarian City, Riyadh, Saudi Arabia

2011 – 2016 – Vojenská nemocnice NGHA in Riyadh

 

MGR. Barbora Pohlová -- registrovaný fyzioterapeut

 

ABSOLVOVANÉ ODBORNÉ KURZY

2023

Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční inhibice – Dr. Petr Bitnar, PhD.

2021-2023 DNS – Dynamická Neuromuskularní stabilizace – certifikovaný terapeut, Prof. PaeDr. Pavel Kolář, Ph.D.

 

2022

Temporomandibulární kloub – úvodní díl – Groofy

 

2021

Pánevní dno – Groofy

Kurz metody Ludmily Mojžíšové – léčba ženské funkčné sterility (Kurz B: Ošetření svalů dna pánevního metodou Mojžíšové, Kurz D: Léčba některých duhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové

2020

Diastáza I. + Diastáza II. aktivní terapie – Groofy

IQ pohybová akademie – úroveň 1 – držení tela

Kurz metody Ludmily Mojžišové – léčbba ženské funkčné sterility (Kurz A: Mobilizace žeber metodou Mojžíšové, Kurz C: Mobilizace SI kloubu a L páteře metodou Mojžíšové) Komplexní kineziologický rozbor

2019

Využití jógy v terapii vertebrogenních poruch

Terapeutické využití kompresní gumy CompreFloss™

2018

Vojtova metoda (metoda reflexní lokomoce) – kurz A

2017

SM systém – Spirálni stabilizace páteře – kurz 1A + 1B

2016

Kineziotaping – Terapeutické využití Temtex tapu

 

VZDĚLÁNÍ

2016 – 2018 magisterské štúdium fyzioterapie Univerzita Palackého v Olomouci, FTK

2015 štúdium detskej fyzioterapie (v rámci programu Erasmus plus) Avans Hogeschool, University of Applied Science

2015 štúdium biomechaniky (v rámci programu Erasmus plus) Universidad de Coruña

2012 – 2016 bakalárske štúdium fyzioterapie na Univerzite Palackého v Olomouci, FTK

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2021 – současnost Ambulantní chirurgie s.r.o. - Rehabilitace

Fyziospot

2018 – 2020 lektor skupinového cvičení zdravých zad vo Fyziobalance

2018 – 2020 fyzioterapeut CLR MUDr. A. Koukal Spol. s r.o., Brno

 

Matej Vereš - Diplomovaný fyzioterapeut

VZDĚLÁNÍ

2014 - 2017 Stredná zdravotnícka škola, Košice titul Dipl.f.

ODBORNÉ KURZY

Komplexní terapie triggerpointů a globalní reciproční svalová inhibice - Mgr. Peter Bitnar - 2023

Diagnostika a léčba funkčních poruch pohybového systému - měkké a mobilizační techniky - 2022

ACT - akrální koaktivační terapie - 2022

Hilterapia TT a pokročilý kurz hilterapia - ASA-Scientific&Education Director Lucio Zaghetto - 2019

Diagnostika a terapie funkce dětské nohy z pohledu vývojové kineziologie - Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D. -2019

Diagnostika a terapie funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie - Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D. -2019

SM systém kurz 1 A,B - Mgr. Věra Havránková -2019

Medical Taping Concept - Lucie Krestová - 2018

 

 


Eva Munteanová - registrovaný fyzioterapeut

 

Atestace z fyzioterapie

Kurzy:
- Cvičení po infarktu myokardu a CMP
- Kurz traumatologie ( úrazy a LTV u endoprotéz ) , Kladruby
- Traumatologie, hipoterapie , Karviná
- Čínská zdravotní medicína Quigong Thikung
- Organizace skupinových prázdninových fyzioterapeutických kurzů

 

 

 

Michaela Schonwalderová- zdravotní sestra

-MOU

 

 

 

  

 

 

 
Ambulantní chirurgie, s. r.o., Charbulova 86, 61800 Brno
www.ambulantnichirurgie.cz
© Lucie Skopalová - tvorba www & fotografování